Rok założenia
1905

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Gdańsku

Zarząd Główny
Związku
Nauczycielstwa Polskiego

Okręg
Pomorski
Ministerstwo
Edukacji Narorodwej

Głos
Nauczycielski
Ośrodek Usług
Pedagogicznych
i Socjalnyuch
w Gdańsku
Nauczycielska
Agencja
UbezpieczeniowaKLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA


Skład Zarządu:

  1. Anna Adamczyk - przewodnicząca
  2. Paulina Błażejczyk
  3. Agnieszka Sobieralska

W dniach 03-05.06.2016 r. członkowie Klubu Młodego Nauczyciela z Gdańska uczestniczyli w IX Kresowym Zjeździe Młodych Nauczycieli w Sokółce "Młodzi, twórczy, aktywni...". W trakcie Zjazdu młodzi nauczycieli między innymi mieli możliwość wysłuchać wystąpień na temat pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym w szkole masowej, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i Zespołu Aspergera. Ponadto poruszono temat kompetencji Rady Pedagogicznej, równości i dyskryminacji w szkole oraz działalności KMN.
Dziękujemy Zarządowi Oddziału ZNP i Klubowi Młodego Nauczyciela w Sokółce za zaproszenie17 września 2016 r. mieliśmy możliwość uczestnictwa w XII Ogólnopolskim Zlocie Młodych Nauczycieli w Chorzowie. Konferencja odbyła się w Planetarium Śląskim w Chorzowie. W programie konferencji było wiele ciekawych wystąpień, m.in. kol. Krzysztofa Baszczyńskiego- Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP "Czy historia i tradycja Związku Nauczycielstwa Polskiego może być dziś inspiracją dla młodego działacza związkowego". Ponadto wysłuchaliśmy wystąpienia kol. Jadwigi Rezler- Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP "Wizerunek młodego nauczyciela i związkowca". Bardzo inspirująca była również prezentacja Klubu Młodego Nauczyciela ZNP z Chorzowa "Tradycyjnie nowocześni- nowocześnie tradycyjni". Dziękujemy za zaproszenie
Copy right © 2013 ZNP Gdańsk. All rights reserved

Designed and introduced by Marek Winczewski