Rok założenia
1905

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Gdańsku

Zarząd Główny
Związku
Nauczycielstwa Polskiego

Okręg
Pomorski
Ministerstwo
Edukacji Narorodwej

Głos
Nauczycielski
Ośrodek Usług
Pedagogicznych
i Socjalnyuch
w Gdańsku
Nauczycielska
Agencja
UbezpieczeniowaRADCA PRAWNY


mec. Teresa Jakubowska

przyjmuje:  wtorek 1400 - 1600


Tylko dla członków związku za okazaniem legitymacji związkowej.


Copy right © 2013 ZNP Gdańsk. All rights reserved

Designed and introduced by Marek Winczewski